Kávékultúra


Kávékultúráról beszélünk, ha egy nép, nemzet, régió, kultúrkör mindennapi életében sajátos módon jelenik meg és intézményesül a kávézás élménye. Az élmény létrejöttében fontos szerepet játszik a kávé készítése, fogyasztása, a fogyasztás helye és ideje. A kultúrára jellemző kávéitalok karakteres, csak rájuk jellemző tulajdonságúak. Elkülöníthető nagy, és magyar szempontból is fontos kávékultúrák: a török-arab, a bécsi, a német, az olasz, és az amerikai.

Ld. még: Kávéiskola