Kávéházi kert 2005.03.16. | Régi pesti kávéházak
Kávéház Anno Számunkra a teraszok, elkerített kertek már teljesen természetesek. De ki merészelt először bútoraival kiköltözni a Dorottya utcára?! Kövesse nyomon a kávéházi kertek, vendégváró tetőterek kialakulását Saly Noémivel

Amikor a hótul
Megtisztul az aszfalt,
Kávéházak elé
Kirakják az asztalt.

Mikor üde illat
Tölti be a léget,
Kávéházak elé
Kirakják a széket.

Mikor a melegtül
Állat, ember bágyad,
Kávéházak elé
Kirakják a fákat.

Heltai Jenő dudorászik így "Kávéházi kert" című versében, az 1900-as évek legelején. Végre jön a jó idő – tartsunk hát vele! De mióta lehet Pest-Budán a szabad ég alatt kávézni?

A "kávéházi kert" hagyományának a 18. század végétől vannak nyomai. Népszerű tartózkodási hely volt a hídfő promenádja a Kemnitzer-ház előtt és Budán a Várszínház kávéháza előtti sétatér, ahol zene szólt és kávézni, fagylaltozni is lehetett, azonban ezek építészetileg – és jogilag – nem tartoztak a kávéházhoz.

A 19. század 30-as éveiben viszont már többször találkozunk a sajtóban olyan híradásokkal, amelyek üdvözlendő újdonságként mutatják be az éttermek, kávéházak "saját" kertjeit, s ezekről részletes ismertetést is adnak. 1834. májusában a Honművész tollnoka meglepő botanikai szakszerűséggel tudósít:

"[megnyílt] a fehér hajónak udvari kertecskéje, mellyet a’ földbe ültetett fákon kivül fakádakban szépen zöldelő vadgesztenye, akácz és átorna-jávor (acer negundo) fák keritnek körül – valamint is a’ … Flóra kertje (váczi utszában a’ hét választók fogadója udvarában), mellyről mult évi levelinkben is dicsérettel emlékeztünk. Hauer úr az idén uj diszitvényekkel, számos virágokkal ékesité ezen kertecskét, sőt a belső tért nagyobbította, a’ kávéház melléki ebédlőt szélesitette s csinos festéssel üvegfallal diszesitette, mi kivált este az illő világositás mellett kellemes alakot nyujt az egésznek…"

A belső udvarokban lévő kertek után a Wurm kávésa ugyanazon a nyáron forradalmi újítást vezet be: kitelepszik a bútorzattal a Dorottya utcára!

"Valamint Pest városa a’ naponként szaporodó bolti ékesedések, koczka-kövezetek, felirások, bolti festvények által mindig csinosabb alakot nyer: ugy a’ diszes kávéházak is emelik kényelmi intézeteinek érdekét. E’ nyáron Strauss ur a’ Wurm udvar szép kávéházának bérlője igen meglepé vendégeit, midőn kávéháza elejébe csinos pamlagokat, nyugvó és párnaszékeket, elejekbe pedig nagy edényekbe ültetett Oleander csemetéket ’s törpe fákat rakatott, mi az egésznek igen tetszetős, kellemes külsőt szerze. – Követé e’ szép példát a’ magyar királynál lévő kávéház bérlője is Bartl ur, hasonló csinositással ékesitvén intézete külsejét."

S nehogy azt higgyük, hogy a 20. század még fel tudott találni valamit: ugyanezen lap Hotelek, mulatóhelyek Budapesten [!] című írása 1835-ben már vendégváró tetőkertekről is tudósít:

"… Pest városa belseje se szükölködik csinos vendéglő ’s mulató helyek nélkül. Méltán emlitjük itt a’ Wurm-ház s a magyar király fogadója kávéházait, melyeknek eleje élő s virágzó fákkal és csemetékkel (edényekben) ékesittetett. A hétválasztó hotel bérlője udvara belsején a’ nyilt vendéglő hely (Flora) fölébe üveg ablakos verandát készittetett; a vadász-kürt hotel bérlője Arkádiája tetejét virágokkal s edényekben zöldelő fácskákkal rakta meg, mellyek között vendéglő asztalok állanak (melly helyet a’ geniális ötletü bérlő Semiramis kertjének keresztelt); a játékszín épületében lévő vendéglő hasonlót cselekedett a’ termekbe vezető nagy csarnokkal. Az előtt Gabler, most Schedius házának (a’ váczi utszában) bérlője (Emerling ur) ezen nagy házat fogadóvá változtatta, ’s olly pompás butorokkal készité-fel, millyeket csak a’ külföld legékesebb fogadójaiban találhatni. A külső homlokfalat e’ felirások »Vendégfogadó a Nádorhoz« – és – »Hőtel Palatin« ’s a’ két felirás közötti czimerkép, mely fens. nádorunkat életnagyságban igen csinosan festve tünteti előnkbe, ékesitik. Belől az udvarban üveg ablakos vendéglő csarnokot, fölötte pedig nyilt vendéglő erkélyt pompás butorozással, virágokkal és zöldelő fákkal diszesitve készittetett….

A régi utcaképeken már a 19. századtól látható az is, hogy a kávéházi teraszt növényekkel gazdagon befuttatott vagy teleaggatott fa-, később díszes kovácsoltvas korlát keríti, az újtéri kioszk 1869-es, Toldy István tollából származó leírásában pedig arra találunk példát, hogy "az egész telepvényt virágedények határolják el a külvilágtól".


Gerlachfalvy Réka


A 2018-as évben sok-sok hosszúhétvége kapott helyet, így aki kedveli az utazást vagy éppen az aktív pihenés rajongója, az is örülhet. Ha követtétek az Instagramon a Kávéházak.hu-t, akkor biztosan láttátok a március 15-i hétvégén a #sloveniancoffeetour sztorikat, Ljubljanában, Szlovéniában jártunk. Olvassatok tovább a ljubljanai kávés tapasztalatokról.
Blog írások
Amatőr barista verseny, előadások, workshopok, kóstolók. Ezek jellemezték a 2018-as tavaszi KávéBár Bazár első napját.
Barista Bajnokságok
Ha specialty kávé kedvelői közé soroljátok magatokat, akkor már biztosan találkoztatok a Kaffeine kávézók valamelyikével. De vajon tudjátok, hogy ki a megalkotója? Nagy Dáviddal készítettünk interjút.
Blog írások